Wilt u een vaderschapstest laten uitvoeren en bent u benieuwd naar de wetgeving op dat gebied? Houd dan rekening met verschillende wetgeving voor de verschillende varianten van de vaderschapstest. De richtlijnen voor de informatieve vaderschapstest voor uw gemoedsrust zijn namelijk minder strikt dan die voor een rechtsgeldige vaderschapstest. Als u een informatieve test bestelt kunt u overigens wel rekenen op dezelfde hoge betrouwbaarheid van 99,999%. U hoeft dan slechts aan minder voorwaarden te voldoen bij de afname en het transport van de DNA-monsters.

Informatief of rechtsgeldig

Bij een informatieve vaderschapstest hoeft u eigenlijk geen rekening te houden met wetgeving. Het is voor een betrouwbare uitslag vooral van belang om de instructies van onze kant goed op te volgen. U ontvangt daarvoor alle benodigde informatie en twee steriele wattenstaafjes, waarmee u de vaderschapstest af kunt nemen. Vervolgens stuurt u het DNA-materiaal in de voorgeadresseerde envelop naar het laboratorium, dat een analyse uitvoert en u binnen enkele dagen de uitslag meedeelt.

De vaderschapstest wetgeving geldt vooral voor de rechtsgeldige DNA test. U moet in dat geval aan een aantal voorwaarden voldoen om het een en ander juridisch goed af te dekken.

Wetgeving voor de vaderschapstest

De vaderschapstest wetgeving schrijft een strikte afnameprocedure voor. U moet de monsters namelijk afnemen in aanwezigheid van een onafhankelijke en professionele getuige; zoals een huisarts. Deze getuige mag geen familie zijn van een van de deelnemers en geen duidelijk belang hebben bij een bepaalde uitslag. Bovendien moeten alle direct betrokkenen toestemming geven voor de vaderschapstest en stelt de vaderschapstest wetgeving dat iedereen zich moet legitimeren.

Verder moeten alle deelnemers en de getuige een kopie van hun legitimatiebewijs ondertekenen en worden de monsters na het invullen van de gegevens onder toezicht van de getuige verzegeld verzonden aan het laboratorium. De vaderschapstest wetgeving stelt dat de uitslag van de DNA-test uitsluitend rechtsgeldig is wanneer aan alle strikte voorwaarden is voldaan.

Wanneer kies ik voor een rechtsgeldige DNA test?

Het is in een aantal gevallen van belang om gebruik te maken van een rechtsgeldige DNA test en aan de vaderschapstest wetgeving te voldoen. Bijvoorbeeld bij discussies over de voogdijregeling of de alimentatieregeling. Of als u duidelijkheid over het vaderschap wilt in verband met een omgangs- of bezoekregeling. Of als het u gaat om erkenning of een erfenis. Net als bij eventuele gezinshereniging is het in die gevallen van belang om de vaderschapstest wetgeving te volgen en voor een rechtsgeldige vaderschapstest te kiezen.

U kunt deze DNA-test online bestellen, wij zorgen ervoor dat u hem spoedig in huis heeft. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op.