Wilt u een vaderschapstest laten uitvoeren en bent u benieuwd naar de wetgeving op dat gebied? Houd rekening met de verschillende varianten van de vaderschapstest en de wetgeving, de richtlijnen voor de informatieve vaderschapstest voor uw gemoedsrust zijn minder strikt dan die voor een rechtsgeldige vaderschapstest. Indien u een informatieve test wenst kunt u rekenen op dezelfde hoge betrouwbaarheid van 99,999%; u hoeft dan slechts aan minder voorwaarden te voldoen met betrekking tot de afname en het transport van de monsters.

Informatief of rechtsgeldig

Een informatieve vaderschapstest kent nauwelijks wetgeving, het is vooral van belang om de instructies van onze kant goed op te volgen. U ontvangt twee steriele wattenstaafjes, waarmee u de vaderschapstest af kunt nemen. Vervolgens kunt u de materialen in de voorgeadresseerde envelop opsturen naar het laboratorium, dat een analyse uitvoert en u binnen enkele dagen de uitslag meedeelt.

De vaderschapstest wetgeving geldt vooral voor de rechtsgeldige DNA test, u dient in dat geval aan een aantal voorwaarden te voldoen om het een en ander juridisch af te schermen.

Wetgeving voor de vaderschapstest

De vaderschapstest wetgeving bestaat bijvoorbeeld uit een strikte procedure. U dient de monsters af te nemen in aanwezigheid van een onafhankelijke en professionele getuige; zoals een huisarts. De getuige mag niet verwant zijn aan een van de deelnemers en geen duidelijk belang hebben bij een bepaalde uitslag. Bovendien dienen alle direct betrokkenen toestemming te verlenen voor de vaderschapstest en stelt de vaderschapstest wetgeving dat een ieder zich dient te legitimeren.

Verder dient een kopie van de legitimatiebewijzen te worden ondertekend door alle deelnemers en de getuige en worden de monsters na het invullen van de gegevens onder toezicht van de getuige verzegeld verzonden aan het laboratorium. De vaderschapstest wetgeving stelt dat de uitslag van de DNA test uitsluitend rechtsgeldig is wanneer aan alle strikte voorwaarden is voldaan.

Wanneer kies ik voor een rechtsgeldige DNA test?

Het is in een aantal gevallen van belang om aan de vaderschapstest wetgeving te voldoen en gebruik te maken van een rechtsgeldige DNA test. Het gaat dan bijvoorbeeld om discussies met betrekking tot de voogdijregeling of de alimentatieregeling. Wilt u duidelijkheid over het vaderschap vanwege een omgangs- of bezoekregeling, gaat het u om erkenning of een erfenis? Net als bij eventuele gezinshereniging is het van belang om de vaderschapstest wetgeving te volgen en voor een rechtsgeldige vaderschapstest te kiezen. U kunt de DNA test online bestellen, wij zorgen ervoor dat u er spoedig de beschikking over heeft. Meer informatie? Neem contact op.