Wilt u een vaderschapstest tijdens de zwangerschap laten uitvoeren? Dat kan, dankzij een nieuwe niet-invasieve testmethode is dat zelfs mogelijk zonder verhoogd risico op een miskraam. U hoeft niet langer een biopsie of een punctie uit te laten voeren, het is in plaats daarvan voldoende om bloed af te laten nemen bij de moeder en de vader. Wat dat betreft zijn de mogelijkheden van een vaderschapstest tijdens de zwangerschap flink verbetert, om al in een (zeer) vroeg stadium na te gaan hoe de onderlinge biologische verwantschappen liggen.

Niet-invasieve DNA test uitvoeren

Wilt u een vaderschapstest tijdens de zwangerschap laten uitvoeren? U kunt gebruik maken van de prenatale vaderschapstest, een niet-invasieve DNA test. Dat betekent dat het niet nodig is om DNA bij de ongeboren baby af te nemen, het DNA Diagnostics Centre kan in plaats daarvan het DNA-profiel van uw kindje afleiden uit het bloed van de moeder. Dit betekent dat een vaderschapstest tijdens de zwangerschap het risico op een miskraam niet langer zal verhogen, het is immers niet meer nodig om vlokken of vruchtwater af te nemen.

Verschillen invasieve en niet-invasieve DNA test

We zetten de verschillen tussen de traditionele invasieve DNA test en de niet-invasieve vaderschapstest graag voor u op een rij. De oude methode vraagt om een biopsie of punctie bij de moeder door een gyneacoloog in het ziekenhuis, net als de als wangslijm van de vader. De nieuwe niet-invasieve vaderschapstest vraagt om een bloedafname bij de moeder en de vader, uit te voeren door een huisarts, prikpost of verloskundige.

Voorheen kon er na 11 – 15 weken een biopsie worden genomen of was na 16 – 22 weken de tijd rijp voor een punctie. De vaderschapstest tijdens de zwangerschap maakt het mogelijk om al vanaf de 9e week bloed af te nemen. In de beide gevallen leidt de vaderschapstest tot een betrouwbaarheid van minimaal 99,9%, de nieuwe methode voorkomt echter het verhoogde risico op complicaties of een miskraam.

Het is mogelijk om de niet-invasieve test anoniem uit te laten voeren, het enige nadeel is dat de kosten hoger liggen dan die van de traditionele test die meer risico’s met zich meebrengt. In de beide gevallen heeft u binnen de vaderschapstest tijdens de zwangerschap de mogelijkheid om een mogelijke tweede vader mee te laten testen, op basis van wangslijm (invasief) of bloed (niet-invasief).

Vaderschapstest tijdens zwangerschap bestellen

Wilt u een vaderschapstest tijdens de zwangerschap bestellen en daarvoor gebruik maken van de meer veilige nieuwe methode? U kunt online uw prenatale vaderschapstest bestellen, wij zorgen ervoor dat u er zo vlot mogelijk de beschikking over heeft en u duidelijke instructies ontvangt. Meer informatie? Neem contact op.