Wilt u tijdens de zwangerschap een vaderschapstest laten uitvoeren? Dat kan. Dankzij een nieuwe niet-invasieve testmethode is dit nu zelfs mogelijk zonder verhoogd risico op een miskraam. U hoeft niet langer een biopsie of een vruchtwaterpunctie uit te laten voeren. Het is in plaats daarvan voldoende om bloed af te laten nemen bij de moeder en wangslijm bij de vader. Kortom, de mogelijkheden van een vaderschapstest tijdens de zwangerschap zijn flink verbeterd. En dat is fijn, want nu kunt u al in een (zeer) vroeg stadium en zonder risico voor de baby nagaan hoe de onderlinge biologische verwantschappen liggen.

Niet-invasieve DNA-test uitvoeren

Wilt u tijdens de zwangerschap een vaderschapstest laten uitvoeren? Dan kunt u gebruik maken van de prenatale vaderschapstest, een zogenaamde niet-invasieve DNA test. Niet-invasief betekent dat het niet nodig is om DNA bij de ongeboren baby af te nemen, het laboratorium isoleert in plaats daarvan het DNA-profiel van de baby uit het bloed van de moeder. Dit betekent dat een vaderschapstest tijdens de zwangerschap het risico op een miskraam niet langer verhoogt, het is immers niet meer nodig om vlokken of vruchtwater af te nemen.

Verschillen invasieve en niet-invasieve DNA-test

We zetten de verschillen tussen de traditionele invasieve DNA-test en onze niet-invasieve vaderschapstest graag voor u op een rij. De traditionele methode vraagt om een biopsie of punctie bij de moeder, door een gynaecoloog in het ziekenhuis. De nieuwe niet-invasieve vaderschapstest vraagt slechts om bloedafname bij de moeder, uit te voeren door een huisarts, prikpost of verloskundige. Van de vader wordt in beide gevallen alleen wangslijm afgenomen.

Een biopsie kan echter pas na 11 – 15 weken worden genomen, voor een punctie is pas na 16 – 22 weken de tijd rijp. Onze prenatale vaderschapstest maakt het mogelijk om al vanaf de 9e week van de zwangerschap bloed af te nemen. In alle gevallen leidt de vaderschapstest tot een betrouwbaarheid van minimaal 99,9%, de nieuwe methode voorkomt echter het verhoogde risico op complicaties of een miskraam.

Het is ook mogelijk om onze niet-invasieve test anoniem uit te laten voeren. Het enige nadeel is dat de kosten hoger liggen dan die van de traditionele test die meer risico’s met zich meebrengt. In de beide gevallen heeft u binnen de vaderschapstest tijdens de zwangerschap de mogelijkheid om een mogelijke tweede vader mee te laten testen.

Vaderschapstest tijdens zwangerschap bestellen

Wilt u tijdens de zwangerschap een vaderschapstest bestellen en daarbij gebruik maken van onze veilige nieuwe methode? Bestel uw prenatale vaderschapstest dan online. Wij zorgen ervoor dat u hem zo vlot mogelijk in huis heeft en u duidelijke instructies ontvangt. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op.