Heeft u een vermoeden wie de vader van uw kind is, maar kunt u dat helaas niet met zekerheid zeggen? Lukt het u niet om de vermeende vader te overtuigen van de voordelen van een vaderschapstest, of wil hij simpelweg niet meewerken? In die gevallen kunt u via de rechter een vaderschapstest afdwingen, de vader zal DNA moeten afstaan en op die manier moeten helpen om duidelijkheid te scheppen.

Erkenning van het kind

Wil de vermeende vader van uw kind het vaderschap niet erkennen, bijvoorbeeld vanwege de plichten die daarbij horen of vanwege een andere mogelijke reden? U kunt in dat geval gebruik maken van een vaderschapstest, die u de vader in eerste instantie in overleg voor kunt stellen. In veel van de gevallen zal de vermeende vader er aan mee willen werken. Blijkt dat niet het geval? Dan heeft u via een gerechtelijke procedure de mogelijkheid om een vaderschapstest af te dwingen. Houd er rekening mee dat u daarvoor een rechtsgeldige DNA test nodig heeft, in het eerste geval is een informatieve vaderschapstest voor uw gemoedsrust voldoende. De beide testen leveren hetzelfde betrouwbare resultaat op, een rechtsgeldige vaderschapstest vraagt slechts om een meer strikte procedure om juridisch het één en ander uit te sluiten.

Vaderschapstest afdwingen

Zowel de moeder van een kind als het kind zelf kan een vaderschapstest afdwingen. Houd er rekening mee dat hier enkele voorwaarden voor gelden:

Een moeder kan een vaderschapstest afdwingen tot het 5e levensjaar van het kind
Een kind kan altijd een verzoek tot een vaderschapstest indienen
Een vader kan slechts vervangende toestemming voor de erkenning van zijn kind aanvragen bij de rechtbank, mits de moeder deze erkenning bij de geboorte heeft geweigerd. Een vader kan geen vaderschapstest afdwingen.

Rechtsgeldige DNA test uitvoeren

Wilt u een vaderschapstest afdwingen en maakt u daarvoor gebruik van een gerechtelijke procedure? Houd er in dat geval rekening mee dat u gebruik dient te maken van een rechtsgeldige vaderschapstest. Dat betekent dat de afname van de vaderschapstest aan een aantal strikte voorwaarden dient te voldoen, die niet gelden op het moment dat u een informatieve vaderschapstest voor uw gemoedsrust af wenst te nemen. Op basis van die rechtsgeldigheid kan de rechter vervolgens een uitspraak doen, bijvoorbeeld met betrekking tot de rechten of plichten van de vader en de moeder. Meer informatie? Neem contact op.