Heeft u een vermoeden wie de vader van uw kind is, maar kunt u dat helaas niet met zekerheid zeggen? Lukt het u niet om de vermeende vader te overtuigen van de voordelen van een vaderschapstest, of wil hij simpelweg niet meewerken? In die gevallen kunt u via de rechter een vaderschapstest afdwingen. De vermoedelijke vader zal DNA moeten afstaan en op die manier moeten helpen om duidelijkheid te scheppen.

Erkenning van het kind

Wil de vermeende vader van uw kind het vaderschap niet erkennen, bijvoorbeeld vanwege de plichten die daarbij horen, of vanwege een andere mogelijke reden? Dan kunt u de vermeende vader in eerste instantie voorstellen om een vaderschapstest uit te laten voeren. In veel gevallen zal de vermeende vader hier aan mee willen werken.

Blijkt dat niet het geval? Dan heeft u de mogelijkheid om via een gerechtelijke procedure een vaderschapstest af te dwingen. Houd er dan rekening mee dat u in dat geval een rechtsgeldige DNA-test nodig heeft. Als de vermeende vader vrijwillig meewerkt is een informatieve vaderschapstest voor uw gemoedsrust voldoende. Beide testen leveren hetzelfde betrouwbare resultaat op. Een rechtsgeldige vaderschapstest vraagt slechts om een striktere procedure om juridisch het een en ander te kunnen waarborgen.

Vaderschapstest afdwingen

Zowel de moeder van een kind als het kind zelf kan bij de rechter een vaderschapstest afdwingen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Een moeder kan een vaderschapstest afdwingen tot het 5e levensjaar van het kind.
Een kind kan altijd een verzoek tot een vaderschapstest indienen.

Een vader kan slechts vervangende toestemming voor de erkenning van zijn kind aanvragen bij de rechtbank, als de moeder deze erkenning bij de geboorte heeft geweigerd. Een vader kan geen vaderschapstest afdwingen.

Rechtsgeldige DNA test uitvoeren

Wilt u via een gerechtelijke procedure een vaderschapstest afdwingen? Houd er in dat geval rekening mee dat u een rechtsgeldige vaderschapstest moet gebruiken. Dat betekent dat de afname van de vaderschapstest aan een aantal strikte voorwaarden moet voldoen, die niet gelden op het moment dat u een informatieve vaderschapstest voor uw gemoedsrust wenst af te nemen. Op basis van die rechtsgeldigheid kan de rechter vervolgens een uitspraak doen, bijvoorbeeld over de rechten of plichten van de vader en de moeder. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op.