Twijfelt u over uw vaderschap en wilt u daar nu eindelijk duidelijkheid over, maar wil de moeder van uw vermeende kind daar niet aan meewerken? En bent u benieuwd of u zonder toestemming van de moeder een vaderschapstest kunt laten doen? Ethisch stuit dit op enige discussie, maar theoretisch vormt dit geen enkel probleem. U kunt namelijk zonder dat u daarvoor in overleg treedt met de moeder online een vaderschapstest bestellen. Vervolgens kunt u een DNA test voor uw gemoedsrust uitvoeren, al verdient het aanbeveling om de mogelijkheden eerst met de moeder te overleggen.

Vaderschapstest zonder toestemming moeder is theoretisch mogelijk

In theorie vormt het geen probleem om zonder toestemming van de moeder een vaderschapstest te doen. U kunt de DNA test online bestellen, wij zorgen ervoor dat u hem vlot in huis heeft. U ontvangt van ons de instructies en een envelop met daarin speciale steriele wattenstaafjes. Hiermee kunt u zowel bij uzelf als bij uw vermeende kind wangslijm afnemen, waaruit ons lab een DNA-profiel kan afleiden. Op deze manier hoeft u de moeder niet op de hoogte te brengen van de vaderschapstest, en zij hoeft er in praktische zin niet aan mee te werken.

Wilt u een prenatale vaderschapstest laten uitvoeren? Houd er in dat geval rekening mee dat de moeder uiteraard wel op de hoogte moet zijn; het is in dat geval immers van belang om bloed bij haar af te laten nemen.

Maar overleg met de moeder over vaderschapstest verdient aanbeveling

Het verdient aan de andere kant natuurlijk wel aanbeveling om in overleg te treden met de moeder, als u een vaderschapstest uit wilt laten voeren. Probeert u zich eens in te beelden hoe u met de uitslag om zou gaan als u dat niet zou doen. Blijkt u de vader te zijn, of blijkt dat juist niet het geval te zijn? Hoe gaat u daarmee om richting de moeder van het kind? Het is daarom verstandig om op voorhand aan te geven dat u twijfels heeft en u graag een vaderschapstest wilt laten doen. Verschillende experts zijn bovendien van mening dat u bij een meningsverschil over de DNA-test een juridische procedure tegen de moeder zou kunnen beginnen, om een vaderschapstest af te dwingen.

Vaderschapstest voor uw gemoedsrust

Voert u de vaderschapstest uit zonder toestemming van de moeder, of treedt u in overleg en besluit u beiden vrijwillig tot een DNA-test? Dan is er geen sprake van een rechtsgeldige DNA test maar een gemoedsrusttest. Dit doet niets af aan de betrouwbaarheid. Een vaderschapstest voor uw gemoedsrust levert een betrouwbaarheid op van minimaal 99,999%, zodat u eindelijk antwoord krijgt op de vraag of u de vader van het kind bent.

Uiteraard kunt u de vaderschapstest eenvoudig online bestellen, wij zorgen ervoor dat u hem vlot in huis heeft. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op.